Startside

  Forflytnings- og   arbejdsteknik
    - Foredrag / Workshops
    - Forløb

  Sundhedsfremme

  Priser
  Bøger, DVD'er m.m
  Links
  Kontakt

  Den Frie Fys - Oversigt 
Fotos fra: Ergonomi - Krop og belastning

Undervisningsforløb - For grupper i social- og sundhedssektoren

Jeg kommer gerne ud og afholder undervisningsforløb om forflytnings- og arbejdsteknik, f.eks. på institutioner i sundhedsvæsenet eller på uddannelsesinstitutioner.

Eksempler på emner
  • Generel introduktion, inkl. Arbejdsmiljøloven
  • At koordinere hensynet til personalets sikkerhed med patientens behov for pleje og genoptræning
  • Forflytningsteknik
  • Arbejdsteknik (arbejdsstillinger og -bevægelser)
  • Lejring
  • Forebyggelse af tryksår
  • Mobilisering af patienter med svær funktionsnedsættelse
  • Kreativ brug af forhåndenværende hjælpemidler
  • Introduktion til nye hjælpemidler (evt. i samarbejde med relevante firmaer)
Hvert undervisningsforløb tilrettelægges med udgangspunkt i jeres behov og ønsker.